GlobalFire Valkyrie CSB IP 65

Opis proizvoda

Informacije o artiklu

Konvencionalna sirena sa blicerom
Crvena, 97dB, 7.5mA u aktivnom stanju. Spoljna montaža-IP65.

Specifikacije

Napomene

Preuzimanje