Podaci o kompaniji

MASTER B.C. D.O.O.
Braće Podgornika 63
78000 Banja Luka

Telefon: +387 (0)51 / 306 301
Telefon: +387 (0)51 / 345 130
Telefon: +387 (0)66 / 769 995
Komercijalna služba: +387 (0)51 / 345 134
Komercijalna služba: +387 (0)51 / 345 132
E-Mail: info@masterbc.com
E-Mail: masterbc@teol.net


Poreski identifikacioni broj: 4402107500001
Matični broj: 01984063
Šifra djelatnosti: 46.52

Naziv banke: BANCA INTESA
Broj tekućeg računa: BA391549995000256351 EUR-a, 1549995000256351 KM

Obveznik PDV-a: Da
PDV registracioni broj: 0402107500001


Ovlašćeno lice: Dobrila Vranješ