GlobalFire VULCAN-C

Opis proizvoda

Informacije o artiklu

Konvencionalna sirena
Crvena, 84dB, 7mA u aktivnom stanju. Potenciometar za podešavanje jačine zvuka

Specifikacije

Napomene

Preuzimanje

Sertifikat VULCAN-C sertifikat Engleski jezik PDF