GlobalFire JUNIOR 1LOOP

Opis proizvoda

Informacije o artiklu

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom
Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 16 LED indikatora za požarne zone, sa napojnim modulom. Meni na srpskom jeziku. Mogućnost programiranja putem računara. Plastično kućište. EN54 sertifikat

Specifikacije

Napomene

Preuzimanje

Specifikacije JUNIOR 1LOOP specifikacije Engleski jezik PDF
Sertifikat JUNIOR 1LOOP sertifikat Engleski jezik PDF
Korisnicko uputstvo JUNIOR 1LOOP korisnicko uputstvo Srpski jezik PDF
Sertifikat JUNIOR 1LOOP sertifikat Srpski jezik JPG
Instalatersko uputstvo JUNIOR 1LOOP instalatersko uputstvo Engleski jezik PDF
Instalatersko uputstvo JUNIOR 1LOOP instalatersko uputstvo Srpski jezik PDF